Logo
Ministerul pentru Societatea Informațională

 

Obiective
 

  Scopul proiectului este creşterea transparenţei instituţiilor publice si îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice oferite către mediul de afaceri şi cetăţeni. Prin intermediul soluţiei informatice se va pune la dispoziţia atât a IMM-urilor, administraţiei publice, cât şi a cetăţenilor, un portal care va conţine bazele de date destinate IMM-urilor, precum şi conexiuni între bazele de date destinate IMM-urilor cu ajutorul căruia beneficiarii finali (instituţii publice şi IMM-uri) să poată accesa prin intermediul unei conexiuni la internet o parte din serviciile administrative oferite de către administraţia publică.

  Obiectivele specifice identificate ca fiind realizabile pentru proiectul “Dezvoltarea interoperabilităţii bazelor de date destinate IMM-urilor” sunt următoarele:

 1. Îmbunătățirea serviciilor publice prin utilizarea unui portal care să ofere posibilitatea autorităților publice locale și centrale de a livra serviciile publice și prin intermediul mijloacelor electronice, și de a livra anumite servicii publice în mod organizat, fără ca beneficiarii acestor servicii să se deplaseze la sediile acestora.

 2. Asigurarea confidențialității și integrității datelor și informațiilor transmise prin intermediul portalului.

 3. Îndeplinirea unor criterii de excelență și calitate la nivelul instituțiilor publice va contribui decisiv la formarea unei imagini profesioniste a organizațiilor în rândul celor cu care acestea interacționează.

 4. Sprijinirea utilizării mijloacelor informatice datorită interconectării on-line a serviciilor publice.

 5. Accesul IMM-urilor la informația de interes public va fi astfel asigurat evitându-se restricționările legate de spațiu și timp.

 6. Dezvoltarea unui portal al IMM-urilor ca instrument de informare pentru beneficiarii finali – instituţii publice, IMM-uri și cetăţeni, în vederea informării mai eficiente a acestora.

 7. Asigurarea instruirii pentru 13 angajaţi ai Ministerului pentru Societatea Informaţională care vor deservi sistemul informatic nou creat.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe confinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Conținutul site-ului va fi actualizat periodic în funcție de progresul proiectului.