Logo
Ministerul pentru Societatea Informațională
Interoperabilitate
Interoperabilitate

    Prezentul proiect face parte din strategia Ministerului pentru Societatea Informațională referitoare la informatizarea resurselor publice la nivel central și local – modelul ce se dorește a fi implementat este acela al unei administrații publice orientate spre deservirea cetățenilor, al unei administrații care să susțină un schimb intensiv de informații și date, atât în interiorul sistemului între instituțiile publice, cât și în relația cu exteriorul, cu mediul de afaceri și organizații neguvernamentale. Principalul obiectiv al acestui proiect constă în dezvoltarea interoperabilităţii bazelor de date destinate IMM-urilor definită ca fiind “capacitatea a două sau mai multe instituții, sisteme sau componente să schimbe informații și să utilizeze această informație în interes public.

    În acest scop proiectul va colecta, agrega și centraliza date publice disponibile în bazele de date naționale aparținând instituțiilor publice române. În baza acestor date se vor putea obține indici statistici și rapoarte, opțional permițând încadrarea și gruparea rezultatelor  pe areale geografice sau intersectându-le cu layere de informații de altă natură.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe confinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Conținutul site-ului va fi actualizat periodic în funcție de progresul proiectului.