Logo
Ministerul pentru Societatea Informațională
Exemple de utilizare
Exemple de utilizare
    • Use case interoperabilitate instituţii publice:

    Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este acela de a creşte capacitatea a două sau mai multe instituţii, sisteme sau componente să schimbe informații și să utilizeze această informație în interes public. În acest sens vor fi dezvoltate o serie de aplicaţii vizând interoperabilitatea bazelor de date ale diferitelor instituţii publice implicate în proiect. Registrul Fiscal este o astfel de aplicaţie care îşi propune să vină în întâmpinarea unei necesităţi formulate de ONRC de a accesa date fiscale disponibile la nivelul ANAF. În acest sens va fi dezvoltată o aplicaţie ce va centraliza, agrega şi transforma datele disponibile în bazele date ANAF relative la fiecare IMM urmând ca acestea să fie furnizate ONRC prin intermediul unor interfeţe din cadrul portalului.

 

    • Use case IMM:

    Finanţarea reprezintă una dintre principalele probleme cu care se confruntă IMM-urile. În întâmpinarea acestei probleme, portalul va pune la dispoziţia celor interesaţi o secţiune specială de “Finanţare”, secţiune în care vor fi prezentate posibilităţi de finanţare atât din partea instituţiilor financiare (bancare şi non-bancare) cât şi prin intermediul programelor de finanţare suportate de la bugetul de stat sau programelor de finanţare ale Uniunii Europene.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe confinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Conținutul site-ului va fi actualizat periodic în funcție de progresul proiectului.