Logo
Ministerul pentru Societatea Informațională

 

Context
 

  Perioada actuală, care marchează trecerea la Societatea Informaţională, definită ca societate a cunoaşterii, presupune realizarea unor opţiuni strategice privind produsele şi serviciile, cerute de evoluţia societăţii moderne, bazate pe TIC, caracterizate de valoare adăugată mare şi consumuri reduse de materii prime şi energie.

  Furnizarea informațiilor și serviciilor prin mijloace electronice reprezintă o alternativă mai eficientă şi mai ieftină în contextul actual de reducere a cheltuielilor la nivelul adminitraţiei publice.

  Termenul de “Societate Informaţională” descrie o economie şi o societate în care accesul, achiziţia, stocarea, prelucrarea, transmisia, răspândirea şi utilizarea cunoştinţelor şi a informaţiei joacă un rol decisiv. Societatea Informaţională presupune schimbări în toate domeniile: în administraţie (e-government), în afaceri (comerţul electronic), în educaţie (educaţie la distanţă), în cultură (centre multimedia şi biblioteci virtuale) şi în maniera de a lucra (lucrul la distanţă). Factorii importanţi pentru trecerea la Societatea Informaţională sunt infrastructura de comunicaţii şi aplicaţiile informatice.

  Răspândirea largă a tehnologiilor informatice și comunicațiilor din zilele noastre, are ca rezultat piețe competitive. Companiile de toate mărimile trebuie să facă față unui mediu de business în continuă schimbare, unde vechile bariere nu mai exista, fiind înlocuite de competiția privind produsele și preturile. De aceea mult mai multe companii încearcă să răspundă provocărilor concentrându-se pe competentele lor de bază și să coopereze cu alte companii pentru a-și completa lanțul de valori. Totuși, înainte și în timpul cooperării, companiile trebuie să-și coordoneze activitățile.

  Aceste procese de coordonare sunt generatoare de cost, care ar trebui minimizat pentru a maximiza beneficul cooperării. Aceste costuri trebuie minimizate mai ales în cazul companiilor de dimensiuni mici și medii, datorita resurselor financiare restrânse.

  Mai mult decât atât tehnologia induce o competiție globală, în care factorul timp devine un factor critic de succes, obligând astfel companiile să reacționeze rapid la noile oportunități de business.
  Prin urmare capacitatea de a fi pregătit pentru o noua inițiativă sau de a se alătura unui business nou, devine un task obligatoriu al management-ului. Aceasta abilitate reprezintă elementul constitutiv al noțiunii de „interoperabilitate”, definita ca fiind “capacitatea a doua sau mai multe sisteme sau componente să schimbe informații și să utilizeze aceasta informație”.

  Obiectivul acestui proiect constă în dezvoltarea interoperabilităţii bazelor de date destinate IMM-urilor. Din punct de vedere tehnic, principala condiție pentru a permite interoperabilitatea o reprezintă posibilitatea de a schimba date prin intermediul unui “gateway” ce permite stabilirea unor interacțiuni.

  În acest context, Ministerul pentru Societatea Informaţională, cu sediul în Bulevardul Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti, derulează începând cu data de 22.02.2013 proiectul „Dezvoltarea interoperabilităţii bazelor de date destinate IMM-urilor”, cod SMIS 31446, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza ordinului de finanţare nr. 111/22.02.2013 aprobat de Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

   

Pentru informații detaliate despre celelalte programe confinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Conținutul site-ului va fi actualizat periodic în funcție de progresul proiectului.