Logo
Ministerul pentru Societatea Informațională

 

Bugetul și sursa de finanțare
 

    Ministerul pentru Societatea Informaţională, cu sediul în Bulevardul Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti, derulează începând cu data de 22.02.2013 proiectul „Dezvoltarea interoperabilităţii bazelor de date destinate IMM-urilor”, cod SMIS 31446, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza ordinului de finanţare nr. 111/22.02.2013 aprobat de Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

    Sursa de finanţare a proiectului este Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 3 -” Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, DMI 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”.

    Valoarea totală a proiectului este de 4.229.554,34 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.410.930,92 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă finanţată din FEDR este de 2.820.839,87 lei si valoarea eligibilă nerambursabilă finanţată din bugetul naţional este de 590.091,05 lei.

    Proiectul se implementează în Municipiul Bucureşti, pe o durată de 12 luni.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe confinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Conținutul site-ului va fi actualizat periodic în funcție de progresul proiectului.