Logo
Ministerul pentru Societatea Informațională
Beneficii
 
  Realizarea unei infrastructuri privind interoperabilitatea între întreprinderile mici și mijlocii s-ar concretiza în următoarele beneficii:
 • Noile servicii electronice vor deveni disponibile tuturor utilizatorilor, deoarece va exista infrastructura corespunzătoare, deployment-ul va fi centralizat, iar integrarea va urmări standarde europene
 • Fiecare utilizator va avea o identitate unică față de toate serviciile, datorită autentificării securizate
 • Costurile pentru IMM-uri şi Administraţia Centrală vor fi reduse datorită: infrastructurii comune, scăderea timpilor de procesare, eliminarea redundanţei și vor fi garantate calitatea şi securitatea serviciilor oferite

  Sistemul va asigura accesul agențiilor economici la două tipuri de informații:

  • publică – date generale despre materiale şi acte normative de interes public, despre orar, funcţionare, competentele comisiilor din structurile administraţiilor publice
  • privată – aplicaţia dedicată îi oferă posibilitatea creării unei legături directe şi securizate cu administraţia publică, în care datele de acces personale folosite sau solicitate sunt protejate.

  IMM-urile îşi vor optimiza timpul de răspuns la solicitările administraţiei publice centrale şi locale, vor putea monitoriza şi evalua permanent activităţile pe care le subordonează, îşi vor îmbunătăţi capacitatea de adaptare la schimbări. În acest fel, vor avea acces la o imagine globală asupra activităţii proprii, putând să-şi adapteze rapid acţiunile în funcţie de cerinţele economice şi legislative ale momentului.

  Agenţii economici vor putea obține informațiile necesare fără a se mai deplasa la sediul instituțiilor publice și fără a mai consuma din timpul alocat altor activități.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe confinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Conținutul site-ului va fi actualizat periodic în funcție de progresul proiectului.